مبانی نظری پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو با دیتا ماینینگ

هدف از این مبانی نظری پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو با دیتا ماینینگ می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی